Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp TP. Buôn Ma Thuột

Tên: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp TP. Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Km 8, Tỉnh lộ 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột: - Phía bắc giáp ranh giới huyện Cư M’gar. - Phía nam giáp vườn cao su. - Phía đông giáp Tỉnh lộ 8. - Phía tây giáp vườn cao su.
Diện tích: 49 ha, trong đó: - Đất xây dựng nhà máy chiếm 61,7% - Đất giao thông chiếm 25% - Đất trung tâm điều hành và dịch vụ chiếm 4,1% - Đất cây xanh chiếm 4,2% - Đất công trình đầu mối chiếm 5%
Lĩnh vực đầu tư:
Website: https://daklak.gov.vn/cac-khu-cong-nghiep/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-tp-buon-ma-thuot
Bản đồ: