UBND tỉnh họp thẩm tra, đề nghị xét công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật : 06/07/2020 4:14:00 CH - Số lượt đọc : 219

Chiều 3/7, UBND tỉnh đã tổ chức họp nhằm thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng chí  Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo thẩm tra tại cuộc họp, sau hơn 7 năm (2011- 2018) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 8/8 xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột được công nhận chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã huy động nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 34.466 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại cuộc họp

Diện mạo thành phố Buôn Ma Thuột đã có sự thay đổi toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 2,9% năm 2013 giảm xuống 1,2% năm 2018. Các hoạt động văn hóa, thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, các chỉ tiêu văn hóa- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Hiện nay, thành phố Buôn Ma Thuột không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 8/8 xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũng được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, đảm bảo khách quan, dân chủ và phản ánh đúng thực trạng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả đánh giá cho thấy, có 10/11 câu hỏi đánh giá sự hài lòng của người dân đạt bình quân gần 85,2% sự hài lòng; riêng câu thứ 11 đạt gần 97,6% sự hài lòng.

Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu là thành viên của Ban Chỉ đạo nông thôn mới đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá và có 100% phiếu thống nhất đồng ý thành phố Buôn Ma Thuột đủ điều kiện được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành phố Buôn Ma Thuột đã hoàn thành các tiêu chí để đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đồng thời yêu cầu Văn Phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của UBND thành phố Buôn Ma Thuột đảm bảo đúng nội dung theo quy định tại Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ NN&PTNT thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ  xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: daklak.gov.vn 

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu