Danh mục Dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020

Cập nhật : 28/10/2019 3:09:00 CH - Số lượt đọc : 942

 
 

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu