Thông báo kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại

Cập nhật : 20/05/2020 2:00:00 CH - Số lượt đọc : 223

Ngày 20/5/2020 UBND huyện Krông Ana ban hành thông báo số 67/TB-UBND về thông báo kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Theo đó, UBND huyện Krông Ana thông báo kêu gọi đầu tư với các nội dung cụ thể như sau: (Đính kèm Thông báo số 67)

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu