Thông báo về việc tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"

Cập nhật : 23/11/2019 3:45:00 CH - Số lượt đọc : 229

Ngày 22/11/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk ban hành Thông báo số 2941/TB-SKHĐT gửi các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh về việc Thông báo tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế đất nước, Ban Kinh tế Trung ương cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Cuộc vận động này có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện vai trò, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và đất nước trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế.
Thông tin chi tiết và Thể lệ của Cuộc vận động được đăng tải trên website: http://www.doanhnhangopy.vn. Các doanh nghiệp, doanh nhân có đề xuất, góp ý xin gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức Cuộc vận động qua địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn.
T.C 

Tin khác
 
1 2 3 4 5 ...
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu