Quy trình đăng ký đầu tư
Trình tự thực hiện thủ tục hành chính cơ bản đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính cơ bản đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

 A- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC     - (1): thực hiện tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường/ Đơn vị tổ chức đấu giá.- (2), (4): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài).- (3): thực hiện tại UBND cấp huyệ...

Xem tiếp »

  Xem theo ngày    
  Khảo sát
  Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

  Đẹp

  Bình thường

  Xấu