Thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Trình tự thực hiện các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh

Trình tự thực hiện các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư PPP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp »

  Xem theo ngày    
  Khảo sát
  Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

  Đẹp

  Bình thường

  Xấu