Quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật : 21/10/2020 4:01:00 CH - Số lượt đọc : 54

/Portals/0/09.2017.QD.UBND.pdfNgày 09 tháng 03 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Quy định này quy định việc hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (sau đây viết tắt là Quỹ) đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án (sau đây viết tắt là dự án) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; đổi mới, cải tiến công nghệ và phát triển ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chi tiết xem tại đây 

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu