Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 10/11/2023 16:52