Thông tin kêu gọi nhà đầu tư đăng ký dự án Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Macca Ea Kar tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 27/11/2023 15:38