Thu hút FDI 6 tháng năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD

Ngày đăng: 06/07/2020 16:19