STT Số / Ký hiệu Tên văn bản Loại văn bản Ngày ban hành
1 03/2021/TT-BKHÐT Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam Thông tư 09/04/2021 Chi tiết
2 31/2021/NÐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định 26/03/2021 Chi tiết
3 25/2020/NÐ-CP Quy định 25/2020/NÐ-CP thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định 28/02/2020 Chi tiết
4 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 Luật, bộ luật 18/06/2020 Chi tiết
5 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 61/2020/QH14 năm 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) Luật, bộ luật 17/06/2020 Chi tiết
6 05/2020/NQ-HÐND Quy định 05/2020/NQ-HÐND về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quyết định 20/07/2020 Chi tiết
7 41/2020/NÐ-CP Nghị định 41/2020/NÐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Nghị định 08/04/2019 Chi tiết
8 13/2020/QÐ-TTg Quyết định 13/2020/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Quyết định 22/05/2020 Chi tiết