STT Số / Ký hiệu Tên văn bản Loại văn bản Ngày ban hành
1 44/2023/TT-BTC Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Thông tư 29/06/2023 Chi tiết
2 37/2023/NÐ-CP Triển khai Nghị định số 37/2023/NĐ-CP Ngày 24/6/2023 của Chính phủ Nghị định 24/06/2023 Chi tiết
3 01/2023/QÐ-TTg Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Quyết định 31/01/2023 Chi tiết
4 08/NQQPPL-HÐND Nghị quyết ban hành quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 27/07/2022 Chi tiết
5 01/2021/TT-BKHÐT Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư 16/03/2021 Chi tiết
6 01/2021/NÐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 04/01/2021 Chi tiết
7 47/2021/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định 01/04/2021 Chi tiết
8 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp. 17/06/2020 Chi tiết
9 04/2022/NÐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022 Chi tiết
10 91/2019/NÐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 19/11/2019 Chi tiết
11 16/2022/NÐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022 Chi tiết
12 122/2021/NÐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định 28/12/2021 Chi tiết
13 03/2022/QH15 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Luật, bộ luật 11/01/2022 Chi tiết
14 15/2021/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định 03/03/2021 Chi tiết
15 08/2022/TT-BKHÐT Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thông tư 16/06/2022 Chi tiết
16 35/2022/NÐ-CP Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nghị định 09/06/2022 Chi tiết
17 03/2021/TT-BKHÐT Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam Thông tư 09/04/2021 Chi tiết
18 31/2021/NÐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định 26/03/2021 Chi tiết
19 25/2020/NÐ-CP Quy định 25/2020/NÐ-CP thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định 28/02/2020 Chi tiết
20 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 Luật, bộ luật 18/06/2020 Chi tiết
21 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 61/2020/QH14 năm 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) Luật, bộ luật 17/06/2020 Chi tiết
22 05/2020/NQ-HÐND Quy định 05/2020/NQ-HÐND về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quyết định 20/07/2020 Chi tiết
23 41/2020/NÐ-CP Nghị định 41/2020/NÐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Nghị định 08/04/2019 Chi tiết
24 13/2020/QÐ-TTg Quyết định 13/2020/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Quyết định 22/05/2020 Chi tiết