V/v góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 08/11/2021 14:00