Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp xử lý vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Cập nhật : 09/11/2016 3:16:00 CH - Số lượt đọc : 718

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 232/TB-UBND, ngày 7/11/2016 về Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp xử lý vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà kết luận như sau: Đối với Dự án Đài hóa thân và công viên tưởng niệm tại thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH thiết bị công nghệ Việt, UBND tỉnh đề nghị Công ty chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục khảo sát các vị trí khác, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả khảo sát về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2016 để xem xét.
Đối với Dự án Khu văn hóa đa năng Thành Luân – Ban Mê của Công ty TNHH Thành Luân, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Công ty thực hiện Dự án tại Km9, Quốc lộ 14, Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
Đối với Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao T.H.P Xanh của Công ty cổ phần THP Xanh, giao UBND huyện Krông Pắk báo cáo cụ thể hiện trạng khu đất Công ty cổ phần THP Xanh dự kiến thực hiện Dự án, khả năng thu hồi, kinh phí và nguồn kinh phí chi trả hỗ trợ, bồi thường để thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện Krông Pắk để xác định thứ tự ưu tiên đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp mà các nhà đầu tư đề xuất thực hiện tại huyện Krông Pắk để tham mưu UBND tỉnh xem xét, lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh trước 15/11/2016.
Đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Krông Pắk của Công ty cổ phần đầu tư Kiến Tây, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu hồ sơ đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 429/TTr-SKHĐT, ngày 29/10/2016 và chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan để giải trình một số nội dung góp ý của đại biểu tham dự cuộc họp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
Đối với Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ 999, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển địa điểm thực hiện Dự án tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng về vị trí mới tại thôn Xuân Hà 1, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi quyết định chủ trương đầu tư; UBND huyện Krông Năng làm việc với các Sở liên quan để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành. 
T.C

Tin khác
 
1 2
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu