Quy trình thực hiện DAĐT
 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Anh Khôi tại xã Đắk Liêng huyện Lắk của Công ty TNHH Xăng dầu Anh Khôi

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 63/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Anh Khôi tại xã Đắk Liêng huyện Lắk của Công ty TNHH Xăng dầu Anh Khôi

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Minh tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk của DNTN Thương mại Hồng Minh

Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Minh tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk của DNTN Thương mại Hồng Minh

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Chợ xã Ea H'Đing tại xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar của Công ty TNHH Thương mại Nhân Phát

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 178/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Chợ xã Ea H'Đing tại xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar của Công ty TNHH Thương mại Nhân Phát 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu số 66 của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 248/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu số 66 của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch Block tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên

Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 251/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch Block tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên

Dự án Tổ hợp sản xuất Rau củ quả xuất khẩu Sapo Đắk Lắk của Công ty TNHH TM&SX Nông sản Sapo Đắk Lắk

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 08/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đắk Lắk của Công ty TNHH TM&SX Nông sản Sapo Đắk Lắk.    

Dự án Nhà máy chế biến Đá ốp lát Granit Tấn Phát Đắk Lắk của Công ty TNHH Tấn Phát Đắk Lắk.

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2967/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy chế biến Đá ốp lát Granit Tấn Phát Đắk Lắk của Công ty TNHH Tấn Phát Đắk Lắk.     

Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1286/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk, chi tiết cụ thể như sau:

Dự án Cửa hàng xăng dầu Phượng Giàu của Công ty TNHH Phượng Giàu.

Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1275/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Phượng Giàu của Công ty TNHH Phượng Giàu, chi tiết cụ thể như sau:

Dự án Xây dựng chợ 19/8 xã Ea Tiêu của Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh.

Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1149/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Xây dựng chợ 19/8 xã Ea Tiêu của Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh, chi tiết cụ thể như sau:

1 2 3 4 5 ...

Xem theo ngày    
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu