Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk

Cập nhật : 01/12/2015 11:14:00 SA - Số lượt đọc : 2158

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk
 

 
 
  

1. Ban giám đốc:

- Giám đốc Trung tâm: Ông Hà Đức Thành

Điện thoại cơ quan: 0262.3778789

Email: thanhhd@khdt.daklak.gov.vn

-  Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Điện thoại cơ quan: 0262.3778678

Email: phuongntl@khdt.daklak.gov.vn

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Điện thoại cơ quan: 0262.3778788 

3. Phòng Xúc tiến Đầu tư:

Điện thoại cơ quan: 0262.3957691

 
 

 


 
 

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu