Thông báo Quyết định chủ trương đầu tư
 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Đắk Lắk

Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1290/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Đắk Lắk.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu thể dục thể thao Tâm Tình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tình

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1087/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu thể dục thể thao Tâm Tình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tình.  

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ từ rừng trồng M'Đrắk - giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk.

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 962/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ từ rừng trồng M'Đrắk - giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk.  

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giới thiệu phân phối sản phẩm, văn phòng làm việc Đức Nhân, khách sạn và cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp của Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân.

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 898/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giới thiệu phân phối sản phẩm, văn phòng làm việc Đức Nhân, khách sạn và cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp của Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân.  Xin xem nội dung Quyết định 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chế biến cà phê OMEGA SACHI, cà phê hòa tan, cà phê CAPSULES công nghệ cao của Công ty CP ĐT Tây Nguyên Việt Nam

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 762/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chế biến cà phê OMEGA SACHI, cà phê hòa tan, cà phê CAPSULES công nghệ cao của Công ty CP ĐT Tây Nguyên Việt Nam 

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc kết hợp nhà kho, sân phơi của Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M'nông

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 834/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở làm việc kết hợp nhà kho, sân phơi của Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M'nông.      

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xưởng chưng cất dầu FO-R từ cao su của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoài Ân Ban Mê

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 833/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Xưởng chưng cất dầu FO-R từ cao su của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoài Ân Ban Mê.  Xin xem nội dung Quyết định tại đây   

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Văn phòng làm việc An Thái của Công ty TNHH An Thái

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 471/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Văn phòng làm việc An Thái của Công ty TNHH An Thái

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trạm bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Ea Ral, thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo của Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên.

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án đầu tư Trạm bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Ea Ral, thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo của Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng An Lạc Viên của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Phát

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 419/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án đầu tư Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng An Lạc Viên của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Phát 

1 2 3 4 5 ...

Xem theo ngày    
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu